Addison Hastalığı
Addison Hastalığı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Böbrek üstü bezleri, böbreklerin üzerinde bulunan, ortalama 5 gr ağırlığı olan bezlerdir. Böbrek üstü bezleri hormon sentezlemekle görevlidirler. Ufak miktarlarda üretilen bu hormonlar, aslında beden için büyük önem teşkil eder. Hatta hayatın sürdürülmesi bu hormonlar sayesinde gerçekleşir de diyebiliriz. Böbrek üstü bezleri iki bölümden oluşur. Dış ve iç olarak
Böbrek Tümörü
Böbrek Tümörü Nedir? Böbrekler, vücuttaki fazla suyun ve tuzu atılmasını sağlayan, kanda bulunan atık maddeleri temizleyen, insan sağlığı için hayati değer taşıyan organlardır. Böbreklerde meydana gelen tümörlere, böbrek tümörü denir. Kaç çeşit böbrek tümörü vardır? En sık rastlanılan böbrek tümörü çeşidi, böbrek hücreli kanserledir. Ayrıca böbreğin toplayıcı alanında meydana gelebilen farklılaşan epitel hücreli kanser çeşidine
Böbrek Yetmezliği
Böbrek Yetmezliği Hakkında? Kişiye böbrek yetmezliği hastalığı teşhisi konulduğunda, telaşa kapılması son derece normaldir. Ancak gelişen tıp sayesinde, doğru tedavi şekli ve doğru bilgiler ile yola devam edilmesi durumunda böbrek yetmezliği hastalığından kurtulmak mümkün. Böbrek hastalığı tedavi sürecinde kişiye renal ekip yani doktor, aile, diyaliz ünitesi hemşireleri, psikolog, yarımcı personeller ve diyetisyen kişiye eşlik eder.
İdrarda Bakteri Ürobilinojen ve Septik Şok
Bakteriüri olarak adlandırılan durum, idrarın içinde çok yüksek oranda bakteri barınması anlamına gelir. İdrar incelediğinde genelde görülen bakteri türleri, koli, stafilokok ve streptokok adlı bakterilerdir ve idrar rengi bulanıktır. İdrar yollarındaki bakterilerin sebebi incelendiğinde, bademcikler, bağırsaklar veya idrar yollarındaki herhangi bir yapı kaynaklı olduğu görülür. İdrarda bakteri tedavisi için, öncelikle bakterinin kaynağının tespit edilmesi gerekir.
İdrarda Kan Görülmesi
İdrarda kan görülmesinin altında birçok farklı neden yatar. İdrarda kan önemsiz geçici bir rahatsızlığın sebebi olabildiği gibi ciddi bir hastalığında habercisi olabilir. Bu sebeple idrarda kan görülmesi halinde ihmale dilmemeli ve incelenmelidir. İdrardaki kan miktarı bazı durumlarda gözle görülecek kadar fazladır. Bazı durumlarda ise yapılan idrar tahlilinde kan hücreleri görülebilir. Bunun dışında tesadüf eseri görülen
İdrar Tahlili ve Ürik Asit
İdrar yollarında meydana gelen bir hastalık, üreme organlarını da yakından ilgilendirir. Bu sebeple idrar yollarının genel sağlığı hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla İdrar Tahlili yapılır. İdrar Tahlili Ne Zaman Nasıl Yapılır İdrar tahlili yaptırmanız gerektiğinde, aç olmanız gerekmediği için doktorunuz tarafından söylenilen herhangi bir saat diliminde idrar tahlilinizi yaptırabilirsiniz. İdrar tahlil, yaptırmanızdaki ana sebebin yanında
Mesane ve Böbrek Taşı
Kişide üreme sisteminin içinde herhangi bir seviyede taş oluşmasına ürolitiyazis adı verilir. Vücutta taş oluşumunun en çok olduğu bölge böbreklerdir. Çok sık rastlanılan böbrek taşı hastalığı, genelde erkeklerde kadınlara nazaran daha çok görülür. Böbreklerde taş oluşumunun altında yatan etkenlere bakıldığında, genetik sebepler göze çarpmaktadır. Vücuttaki kimi maddeler, idrar içinde çok fazla bulunursa, buradan böbreklere çökerek
Üretra ve Uterus
Üretra, idrarın mesaneden vücut dışına atılmasını sağlayan iki tarafı açık tüp şeklindeki kanaldır. Kadınlardaki üretra uzunluğu 4 cm iken, erkeklerde 18-20 cm uzunluğundadır. Üretranın vücut dışına açık olan deliğe dış meatus adı verilirken, mesaneye açılan deliğe iç meatus denir. Erkeklerde üretra üç kısma ayrılır. En geniş bölümü prostatik üretradır ve 2-3 cm uzunluğundadır. Orta kısmın
Altını Islatmak
Altını ıslatmak tıp dilinde Enuresis adı ile ifade edilir. Altını ıslatan çocukların genellikle ilgi ve sevgi eksikliği yaşayan çocuklar olduğu görülmüştür. Normal şartlarda çocuklar ortalama 2 yaşından itibaren tuvalet alışkanlığı edinmeye başlarlar ve 3-4 yaşlarına geldiğinde altını ıslatma sorunu kalmamış olur. Normal şartların dışında özellikle erkek çocuklarda belli yaşa gelinmesine rağmen altını ıslatma devam etmektedir.
Nefrotik Sendrom
Nefrotik Sendrom Nedir? İdrar yolu ile vücuttan proteinin fazlaca atılması anlamına gelmektedir. Gerekli olan proteinde atıldığından kandaki protein oranı azalır, el ve ayaklarda şişme ile kolesterolde yükselme olur. Her yaşta görülebilen bu hastalık on bin kişide bir yaşanır. Böbrek hastalıklarının sonucu olarak oluşabilmektedir. Böbrek hastalarının hastalıklarını sürekli kontrol altında tutmaları gerekmektedir. Nefrotik Sendrom Hastalığının Sebepleri
Polikistik Böbrek
Polikistik Böbrek Nedir? Polikistik böbrek hastalığı katılım yolu ile taşınmaktadır. Böbreklerin ikisinde de kist oluşumu vardır. Bu hastalıkta hasta böbrek fonksiyonlarını yeterli derece de yerine getirememektedir. Böbrek yetmezliği ile sonlanabilmektedir. Kanda üre birikimi oluşur. Aynı aile bireylerinde görülmesi ile birlikte kadınlarda ve erkeklerde görülme oranı eşittir. Polikistik Böbrek Belirtileri: Polikistik böbrek hastalığı özelliklede yetişkinlerde çok
Böbrek kumu dökme
Böbrek kumu dökmek, tıp alanında oksalat, fosfat, ürat, sistin kristallerinin erimeden idrar içine atılmaları halinde “Kristalüri” yani kum dökmek olarak ifade edilir. İdrarda bulunan ve erime özelliği olan kalsiyum oksalat, erimeyen kalsiyum oksalat tuzları haline dönüşmesi ile idrarda oksalürinin hâkim olduğu bir kum dökme vakası tespit edilebilir. İdrar asiditesinin azalması, şeker hastalığı, lösemi, sarılık, sinirlilik
Böbreküstü Hormonları
Böbreküstü bezi, böbreğin üst tarafında yapışık halde bulunan bir salgıbezidir. Fonksiyon açıdan kabuk ve iç bölüm olarak iki ayrı bölümde incelenir. İç bölüm, görev olarak başlıca etkilerini kalp damar sisteminde adrenalin ve noradrenalin hormonları salgılamak olarak gösterir. Kabuk bölümü ise kolesterolden üreyen steroit bazlı çok sayıda hormon üretmektedir. Böbreküstü bezinin kabuğunda çeşitli hormonlar üretilir ve
Sistit
Sistit Nedir? Sistit, meydana gelen enfeksiyon sonucu, mesanenin yani idrar kesesinin iltihaplanması olarak tanımlanır. Sistit, idrar yollarında ve üreme sistemlerinde en çok görülen hastalıklar arasında yer alır. Şayet zamanında tedavi edilmez ise böbreklere hasar vererek ciddi kalıcı sorunlar çıkarabilir. Sistit belirtileri nelerdir? Sistit varlığını farklı belirtiler ile gösterir. Kişi sık sık idrara çıkar ve idrarını
Üre
Üre Nedir? Üre böbrekler yardımı idrar ile vücuttan atılan bir protein ürünüdür. Aynı zamanda suda eriyebilen azotlu bir maddedir. Üre karaciğerde oluşmaktadır ve böbrek fonksiyon testlerinde önemli bir ölçüt olarak alınmaktadır. Bu ölçüte göre normal bir insanda üre değeri diğer bir değiş ile BUN değeri beş ve yirmi beş mg/dL olmalıdır. Fakat üre değeri vücuttaki
Böbrek Ağrısı
İnsan vücudunda bir nevi filtre görevi gören böbrekler, sağda ve solda olmak üzere bel bölgesi seviyesinde, karnın arka kısmında yer alan hayati organlardandır. Ortalama 10 cm boyunda, 150 gram ağırlığındaki böbrekler, vücudun kendi kendine ürettiği veya dışarıdan vücuda sızan bazı zararlı ve yabancı maddeler, süzerek bedenden uzaklaşmasını sağlar. Faydaları bununla sınırlı kalmayan böbrekler, vücudun şeker
Amilaz
Amilaz, protein yapılı bir enzim olup, sindirim sisteminde etkin rol oynar. İçeriğinde yüksek oranda nişasta bulunan, pirinç, patates, buğday, mısır, patates, bakla, fındık, fıstık gibi gıdaların sindirimi amilaz vasıtasıyla ağız içinde başlayarak ince bağırsağa kadar devam edip işlevini burada sonlandırır. Aynı zamanda amilaz karaciğer, tükürük bezleri, yumurtalık ve böbreklerde çok fazla olmasa da üretilmektedir. Amilaz