Hücre

Sentrozom
Sentrozom Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Hücre bölünmesinde görev yapan bir organeldir. Mikrotübül organize edici merkez olarak adlandırılır. Bir sentrozomun içinde bir çift sentriyol bulunur. Her bir sentriyol dokuz adet üçerli mikrotübülden oluşur. Bu mikrotübüller silindirik yapı oluşturacak şekilde dizilir. Hücre bölünmesinden önce, her sentriyol kendini eşler. Böylece her biri bir çift sentriyol içeren iki sentrozom
Hücre Zarından Maddelerin Geçişleri
Hücre zarından küçük moleküllerin geçişi hücrenin enerji (ATP) kullanıp kullanmamasına göre pasif ve aktif taşıma olarak iki şekilde gerçekleşir. Büyük moleküllerin hücre içine ya da hücre dışına geçişleri ise endositoz ve ekzositoz olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. A. PASİF TAŞIMA Her molekülün kendine ait bir kinetik (hareket) enerjisi vardır. Bundan dolayı moleküller sürekli hareket halindedir.
Hücre Zarı ve Hücre Çeperi
Hücre zarı, hücrenin içini çevresinden ayıran çok ince bir zardır. Hücre zarının yapısını açıklayan en önemli model akıcı mozaik zar modelidir. Hücre zarı protein, karbonhidrat ve lipit moleküllerinden meydana gelmiştir. Karbonhidratlarda önemli olmakla birlikte, zarların asıl bileşenleri lipitler ve proteinlerdir. Birçok zarda en fazla bulunan lipitler, fosfolipitlerdir. Bu modele göre fosfolipitler iki sıralı olup hareket
Hücrelerin Yapısı ve İşlevlerinin Karşılaştırılması
Hücrelerin Yapısı ve İşlevlerinin Karşılaştırılması Hücreler çekirdek zarlarının bulunup bulunmamasına göre prokaryotik ve ökaryotik hücreler olmak üzere ikiye ayrılır. Prokaryot hücrelerde çekirdek zarı bulunmaz. Kalıtım materyali olan DNA dairesel olup, sitoplazma içinde dağınık olarak bulunur. Prokaryot hücrelerde mitokondri ve kloroplast gibi zarlı organeller bulunmaz. Ökaryot hücrelerde bulunan ribozom, prokaryot hücrelerde de vardır. Metabolik reaksiyonlar, sitoplazmada
Hücre Çekirdeği
Hücre Çekirdeği Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Ökaryotik hücrelerin yönetim ve kalıtım merkezidir. Bölünme, büyüme ve onarım gibi metabolik olaylar çekirdek tarafından denetlenir. Hücrelerde genelde bir çekirdek bulunur. Memelilerin çizgili kas hücreleri ile paramesyumda birden fazla çekirdek bulunur. Bölünme halinde olmayan bir hücrenin çekirdeği; çekirdek zarı, çekirdekçik, çekirdek plazması ve kromatin olmak üzere dört kısımdan oluşur.
Peroksizom
Peroksizom Tek zarla çevrili, özelleşmiş metabolik bölümlerdir. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunun peroksizomlar çeşitli substratlardan uzaklaştırdıkları hidrojenleri oksijene aktararak hidrojen peroksit (H2O2) oluşturan enzimler içerirler. Bu yapılar hücre içinde farklı görevlere sahiptir. Aşağıda bu görevlerden bazıları verilmiştir: • Bazı peroksizomlar yağ asitlerini daha küçük moleküllere yıkmak için oksijen kullanır. Oluşturulan küçük moleküller hücre solunumu için
Hücre İskeleti
Hücre İskeleti Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Ökaryot hücrelere şeklini veren ve hücre içi organizasyonu sağlayan yapıların tümüne hücre iskeleti adı verilir. Hücre iskeleti, hücreye şekil vermenin yanında organellerinin hücre içinde yer değiştirmesinde, hücre bölünmesi sırasında kromozomların hareketinde de rol oynar. Hücre iskeleti mikrofilament, ara filament ve mikrotübül olarak adlandırılan üç temel yapıdan oluşur. a. Mikrofilament
Koful
Koful Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Kofullar golgi cisimciği, endoplazmik retikulum, hücre zarı ve çekirdek zarı tarafından oluşturulabilir. Tek katlı zarla çevrilidir. Kofullar işlevlerine göre besin kofulu, salgı kofulu, depo kofulu ve kontraktil (kasılgan) kofullar olmak üzere dört çeşittir. Besin kofulu Endositoz yoluyla hücreye alınan büyük moleküllü besinleri bulunduran kofuldur. Amip, paramesyum gibi hücre içi sindirim
Plastitler
Plastitler Plastitler bitki hücrelerinde ve alglerde bulunan organellerdir. Bakteri, arkebakteri, mantar ve hayvan hücrelerinde bulunmazlar. Görev ve renklerine göre kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere üç çeşit plastit bulunur. a. Kloroplast Klorofil taşıdıkları için yeşil renkli plastitlerdir. Kloroplastlarda fotosentez olayı gerçekleşir. Bu olay sırasında karbondioksit ve su gibi inorganik maddeler güneş enerjisi yardımıyla glikoz gibi
Lizozom
Lizozom Sindirim enzimleri içeren zarla çevrili bir kesedir. Lizozom oluşumunda sırasıyla ribozom, granüllü endoplazmik retikulum ve golgi cisimciği görev alır. Ribozomda üretilen enzimler, endoplazmik retikulum ile golgiye getirilir ve burada paketlenerek kesecikler halinde sitoplazmaya bırakılır. Bu enzimler protein, yağ, polisakkarit ve nükleik asit gibi dört farklı makromolekülü hidroliz edebilme özelliğine sahiptir. Lizozomal enzimler pH ‘ı
Golgi Cisimciği
Golgi Cisimciği Yassılaşmış zarsı keseciklerden oluşur. Bu yapılara sisterne denir. Sayısı doku tipine ve metabolik faaliyetlere göre değişir. Hormon ve sindirim enzimi gibi salgı yapan hücrelerde bol miktarda golgi cisimciği ve granüllü endoplazmik retikulum bulunur. Golgi cisimciği alıcı yüzeyi ile endoplazmik retikulumdan gelen maddeleri (proteinler, karbonhidratlar ve lipitler) alır, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra gönderici yüzeyde
Endoplazmik Retikulum
Endoplazmik Retikulum Ökaryot hücrelerde, çekirdek zarından başlayıp hücre zarına kadar uzanan, kanalcık ve borucuklar sistemidir. Alyuvar hariç tüm ökaryot hücrelerde bulunur. Hücredeki etkinliğine göre dağılımı, miktarı ve biçimi değişebilir. Görevi hücre içinde madde taşınımını sağlamaktır. Örneğin ribozomda üretilen proteinleri golgi cisimciğine taşır. Zarları üzerinde ribozom bulunup bulunmamasına göre ikiye ayrılır. Granülsüz endoplazmik retikulum: Üzerinde ribozom
Mitokondri
Mitokondri Memelilerin olgun alyuvarları hariç, oksijenli solunum yapan tüm ökaryot hücrelerde bulunur. Oksijenli solunum yaparak hücre içinde gerekli olan ATP‘yi sentezler. Bu nedenle hücrenin enerji santrali olarak kabul edilirler. Mitokondri çift zarla çevrilidir. Dıştaki zar düz, içteki zar ise hayli kıvrımlıdır. İç zar kıvrımlarına krista adı verilir. Bu kıvrımlar yüzey alanını genişleterek oksijenli solunumun hızlanmasını
Hücrenin Keşfedilmesi ve Hücre Teorisi
Biyolojinin gelişimi, insan duyularını yeni sınırlara genişleten araçların icadıyla paralellik taşır. Hücrelerin keşfi ve bunlar üzerinde yapılan ilk çalışmalar 17. yüzyılda mikroskobun icadı ve geliştirilmesi ile mümkün olmuştur. Çeşitli tiplerdeki mikroskoplar halen hücre araştırmalarının ayrılmaz parçalarıdır. Hücrenin keşfi İngiliz bilim adamı Robert Hooke tarafından 1665 yılında gerçekleştirilmiştir. Robert Hooke şişe mantarlarından aldığı kesiti, mikroskopta incelemiş
Epitel Doku Hücresi ve Rejenerasyon
Epitelyum doku, eiptel hücrelerden meydana gelir ve bedenin iç ve dış yüzeylerini kapatır. Tek katlı veya çok katlı bir yapı olarak dizilen epitelyum hücreleri, farklı bezlerin yapısına katılmaktadırlar. Ürogenital sistemin, bedenin dışarı açılan kısımları, deri ve sindirim kanalı vücudun dış yüzeylerini meydana getirirken, kalp ve damarların iç yüzleri, kalp ve akciğer zarlarının iç yüzeyleri bedenin
Hemoglobin ve Lenfosit
Lenfosit Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Lenfosit, tanım olarak bir lökosit yani akyuvar türü olarak ifade edilir. Kan içinde bulunan lökositlerin ortalama yarısını lenfositler oluşturur. Lenfosit testi ise insan vücudundaki lenfositlerin sayısını belirler. İnsan vücudundaki lökositler normalde % 20 ile % 55’i arasında bir değerdedirler. Kanda dolaşan lenfositler, ebat olarak alyuvarlardan biraz daha büyüktürler. Lenfositler, iki
Atrofik Gastrit
Atrofik gastrit nedir? Atrofi, tanım olarak hücre boyutlarında küçülme ve hücre içeriğinin kaybı olarak ifade edilir. Atrofik gastrit tanımı ise midenin iç yüzünü kaplayan mukoza tabakasının, bu alanda var olan epitel hücrelerinin ve salgı bezlerinin kaybı ile ortaya çıkan kronik iltihabıdır. Atrofik gastritli midelerde, intestinal metaplazi olarak bilinen mide mukozasında bağırsak tipi dokuların oluşur. Midede
Alyuvarlar (Eritrositler)
 Kan hücrelerinin ortalama %90 nını alyuvarlar oluşturmaktadır. Erişkin yaştaki bir kişinin kadında ortalama 30 trilyon alyuvar (eritrosit) vardır. Her 1 mm. Kan içinde kadınlarda 4,8 j±_ 0,6 milyon, erkeklerde ise 5,4 j±_ 0,9 milyon alyuvar bulunmaktadır. Alyuvarlar 7,2 mikron çapında, ortaları tavla pulları gibi çukurlaşmış küreciklerdir. Bu şekle, alyuvarların “bikonkav” yapısı adı verilir. En net
Bilirubin
Bilirubin, tanım olarak etçil hayvanların safrasında bulunan boya maddesi olarak ifade edilir. Alyuvarların dalakta hasarı esnasında hemoglobin moleküllerinin parçalanması ile meydana gelir. Karaciğere ulaşır ve akabinde safra olarak dışa çıkarılır. Anemi kansızlık vakalarında veya safra yollarının tıkanması sırasında kandaki bilirübin seviyesi yükselir. Karaciğerdeki yangılı hastalıklarda ortaya çıkan sarılık, bilirübin artışına bağlı gelişmektedir. Bilirübin vücuttan bağırsaklar
Aso
Aso Testi Nedir Niçin Neden Yapılır? A grubu beta hemolitik streptokok bakteri olarak anılan bakteri, alanda var olan kan hücrelerinin erimesine sebep olan bir tür enzim salgılamaktadır. Streptolizin O. “Streptolizin O ” kelimesindeki O harfi, bu enzimin oksijene olan duyarlılığını ifade eder. Streptolizin O enzimine karşı gösterdiği bağışıklık sisteminin ürettiği antikora ise antistreptolizin O (ASO)
Dudak Kanseri
Dudak Kanseri Nedir? Dudaklar, yüzünüzde ağız boşluğunun ön sınırını oluşturmaktadır. Dudaklar, ağızdaki sıvı ve katı besinlerin dışarıya dökülmesini önlediği gibi besinlerin yutulmasında, çiğnenmesinde de etkili olup, konuşmak için de son derece önemli bir fonksiyona sahiptir. Bunların dışında estetik açıdan da önemli bir faktördür. Dudakların içersinde ağız açıklığını saran kas dokuları mevcuttur. Yüz deki birçok mimik