Hücre İskeleti

Hücre İskeleti

Hücre İskeleti Nedir Hakkında Kısaca Bilgi

Ökaryot hücrelere şeklini veren ve hücre içi organizasyonu sağlayan yapıların tümüne hücre iskeleti adı verilir. Hücre iskeleti, hücreye şekil vermenin yanında organellerinin hücre içinde yer değiştirmesinde, hücre bölünmesi sırasında kromozomların hareketinde de rol oynar. Hücre iskeleti mikrofilament, ara filament ve mikrotübül olarak adlandırılan üç temel yapıdan oluşur.

a. Mikrofilament

Üst üste sarılı iki adet aktin proteininden oluşurlar. Diğer liflere göre daha incedirler.

Mikrofilamentlerin temel işlevleri aşağıda verilmiştir:
• Hücre biçiminin korunması.
• Kasların kasılıp gevşemesi.
• Bölünme sırasında hayvan hücrelerinin boğumlanması
• İnce bağırsakta mikrovillus oluşumu.
• Amipte yalancı ayak oluşumu.

hücre iskeleti

b. Ara Filamentler

Farklı tipte proteinlerin birleşmesi sonucu oluşurlar. Mikrotübülden ince, mikrofilamentten ise daha kalındırlar. Kararlı bir yapıları vardır.
Ara filamentlerin temel işlevleri aşağıda verilmiştir:
• Hücre biçiminin korunması.
• Çekirdek ve diğer organelleri hücre içinde sabitler.
• Aynı dokuya ait hücrelerin bir arada kalmasını sağlamak.

c. Mikrotübüller

Yapısında tübilin adı verilen proteinler bulunur. En kalın olan liflerdir. Mikrotübüllerin temel işlevleri aşağıda verilmiştir.
• Hücre biçiminin korunması.
• Hücrelerin ve hücre içindeki organellerin yer değiştirmesi.
• Hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılarak zıt kutuplara hareket etmesi.
• Sil ve kamçı gibi hücre hareketini sağlayan yapıların oluşturulması.

– Hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerini oluşumunda görev alır.
– Güneş ışığını kullanarak inorganik maddeleri organik maddelere çevirir.
– Glikozun fazlasını nişasta olarak depolar.
– Glikoproteinlere son şeklini vererek hücre zarına gönderir.
Yukarıda görevleri belirtilen hücre organelleri arasından aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Golgi cisimciği B) Kloroplast C) Mitokondri D) Sentrozom E) Lökoplast

S, L, N canlıları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir
Hücre iskeleti
Buna göre,
I. S canlısı prokaryotik yapıdadır.
II. L canlısı ototrof beslenir.
III. N canlısı bakteri olabilir.
ifadelerinden hangileri doğru değildir?
A) Yalnız I       B) Yalnız III         C) I ve II
D) I ve III        E) II ve III

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.