Golgi Cisimciği

Golgi Cisimciği

Golgi Cisimciği

Yassılaşmış zarsı keseciklerden oluşur. Bu yapılara sisterne denir. Sayısı doku tipine ve metabolik faaliyetlere göre değişir. Hormon ve sindirim enzimi gibi salgı yapan hücrelerde bol miktarda golgi cisimciği ve granüllü endoplazmik retikulum bulunur. Golgi cisimciği alıcı yüzeyi ile endoplazmik retikulumdan gelen maddeleri (proteinler, karbonhidratlar ve lipitler) alır, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra gönderici yüzeyde oluşturduğu kesecikler ile ulaşacakları bölgeye (hücre zarı ve hücre duvarı) gönderir. Granüllü endoplazmik retikulumda sentezlenen glikoprotein, glikolipit ve lipoproteinler golgide düzenlendikten sonra plazma zarının yapısına katılır.

Golgi cisimciğinde işlenen maddeler kesecikler haline sitoplazmanın sıvı kısmına bırakılır. Örneğin pankreas hücrelerindeki golgi cisimciğinde sentezlenen sindirim enzimleri salgı keseciklerinde depolanır ve gerektiğinde ekzositoz ile hücre dışına verir. Lizozom oluşumunu sağlar.

Golgi cisimciği

NOT: Bitki hücrelerinde hücre plağının oluşumunda golgi organeli görev yapar. Golgi cisimciğinde üretilen kesecikler mikrotübüller boyunca ilerleyerek, hücrenin ortasında bir hücre plağı oluşturur. Kesecikler içinde taşınan hücre duvarı materyali, selüloz ve pektin hücre plağı içerinde birikir. Hücre duvarı büyür ve çevredeki hücre zarı ile kaynaşıncaya kadar genişler. Böylece bitki hücresi iki yavru hücreye bölünmüş olur.

Örnek Test Soruları:

Golgi cisimciği,
I. salgı kofulu,
II. mitokondri,
III. lizozom,
IV. endoplazmik retikulum
organellerinden hangilerinin oluşumunda görev alır?
A) I ve III     B) I ve IV      C) II ve III
D) II ve IV     E) III ve IV

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.