Böbrekler ve İdrar Yolları Hastalıkları

Ürobilinojen

İdrarda Ürobilinojen Genellikle anormal bir durum yoksa idrardaki ürobilinojen oranı, niteleyici bakımdan negatif iken, 24 saatlik bir zaman diliminde idrarda 0.2.5 mg oranında ürobilinojen saptanır. Yıkım ürünleri arasında ürobilinojen, ürobilin, sterkobilinojen ve sterkobilin bilirubinnin sayılabilir. Çoğunlukla dışkı ile görülür ve karaciğerde bulunan fazlalık safranın atılması esnasında bu tip maddeler bağırsakta...

Üretra

Üretra, idrarın mesaneden vücut dışına atılmasını sağlayan iki tarafı açık tüp şeklindeki kanaldır. Kadınlardaki üretra uzunluğu 4 cm iken, erkeklerde 18-20 cm uzunluğundadır. Üretranın vücut dışına açık olan deliğe dış meatus adı verilirken, mesaneye açılan deliğe iç meatus denir. Erkeklerde üretra üç kısma ayrılır. En geniş bölümü prostatik üretradır ve...

Nefrotik Sendrom

Nefrotik Sendrom Nedir? İdrar yolu ile vücuttan proteinin fazlaca atılması anlamına gelmektedir. Gerekli olan proteinde atıldığından kandaki protein oranı azalır, el ve ayaklarda şişme ile kolesterolde yükselme olur. Her yaşta görülebilen bu hastalık on bin kişide bir yaşanır. Böbrek hastalıklarının sonucu olarak oluşabilmektedir. Böbrek hastalarının hastalıklarını sürekli kontrol altında tutmaları...

Mesane Taşı

Mesane taşı sık görüle bir durumdur ve genellikle böbrekte oluşan taşların mesaneye düşmesi ile gerçekleşmektedir. Böbrek taşı üretere sonra da mesaneye gider. Üreter yolu ile vücuttan atılmaktadır. Mesanede enfeksiyon oluşumu taş oluşumuna ortam hazırlamaktadır. A vitaminin eksik olması taş oluşumuna yardımcı olur. Mesane taşı kendini ağrı ile belli eder. İdrar...

Üre

Üre Nedir? Üre böbrekler yardımı idrar ile vücuttan atılan bir protein ürünüdür. Aynı zamanda suda eriyebilen azotlu bir maddedir. Üre karaciğerde oluşmaktadır ve böbrek fonksiyon testlerinde önemli bir ölçüt olarak alınmaktadır. Bu ölçüte göre normal bir insanda üre değeri diğer bir değiş ile BUN değeri beş ve yirmi beş mg/dL...

İdrarda Kan Görülmesi

İdrarda kan görülmesinin altında birçok farklı neden yatar. İdrarda kan önemsiz geçici bir rahatsızlığın sebebi olabildiği gibi ciddi bir hastalığında habercisi olabilir. Bu sebeple idrarda kan görülmesi halinde ihmale dilmemeli ve incelenmelidir. İdrardaki kan miktarı bazı durumlarda gözle görülecek kadar fazladır. Bazı durumlarda ise yapılan idrar tahlilinde kan hücreleri görülebilir....

İdrarda bakteri

 Bateriüri olarak adlandırılan durum, idrarın içinde çok yüksek oranda bakteri barınması anlamına gelir. İdrar incelediğinde genelde görülen bakteri türleri, koli, stafilokok ve streptokok adlı bakterilerdir ve idrar rengi bulanıktır. İdrar yollarındaki bakterileri sebebi incelendiğinde, bademcikler, bağırsaklar veya idrar yollarındaki herhangi bir yapı kaynaklı olduğu görülür. İdrarda bakteri tedavisi için, öncelikle...

Sistit

Sistit Nedir? Sistit, meydana gelen enfeksiyon sonucu, mesanenin yani idrar kesesinin iltihaplanması olarak tanımlanır. Sistit, idrar yollarında ve üreme sistemlerinde en çok görülen hastalıklar arasında yer alır. Şayet zamanında tedavi edilmez ise böbreklere hasar vererek ciddi kalıcı sorunlar çıkarabilir. Sistit belirtileri nelerdir? Sistit varlığını farklı belirtiler ile gösterir. Kişi sık...
Yandex.Metrica