Pelvis Kemiği ve Kalça Kemiği (Koksa Kemiği)

Pelvis Kemiği Nedir Nerede Bulunu Hakkında Bilgi?

Pelvis diğer bir adı ile leğen kemiğidir. Tabanı yukarıda tepesi aşağı bakan bir huni görünümündedir. Büyük duvarları kemikler küçük duvarları kaslar ve bağlar oluşturmaktadır. Arka tarafta orta çizgi üstünde kuyruksokumu kemiği, kuyruk kemiği ve iki yanda leğen kemikleri arasındaki eklemler leğen kemiğinin iskeletini oluşturmaktadır. Hunini üst kısmında kalan alana büyük pelvis altta kalan alana küçük pelvis denilmektedir. Küçük ve büyük pelvis birbirlerinden promontorium ve simfizis pubis ile ayrılırlar. Pelvis boşluğu daralır ve üstte kalan alana pelvis üst darlığı altta kalan alana ise pelvis alt darlığı denilir. Alt darlık pelvis döşemesi adı verilen ve kas ile bağlardan oluşan yumuşak dokudur.

Pelvis Kemiği

Bu döşemede üretra, rektum ve vajina açıklıkları vardır. Doğum sırasında pelvisin çapı ile bebeğin kafasının orantılı olması gerekmektedir. Bazen bu orantı sağlanamaz ve sezaryen doğum yapılır. Progesteron hormonu pelviskin aralarında kalan eklemleri gevşetmekte ve çapı genişletmektedir.

Kalça Kemiği Koksa Kemiği Nerede Bulunu Hakkında Bilgi

Kalça kemiği 3 farklı kemikten oluşur ve 15 yaşına kadar “ilium”, “İskium” ve “Pubis’isimli bu üç kemik kıkırdak doku ile birbirine tutunur. 15 yaşından sonra ise kıkırdak dokusu kemikleştiği için kalça kemiğindeki bu üç kemik tek bir kemik şeklini alır. İlium, kalça kemiğinin üst kısmını oluşturan, yassı biçimde bir kemiktir. İskium ise kavis şeklinde olup, kalça kemiğinin alt arka kısmını oluşturur. Pubis ise kavis şeklindedir ve kalça kemiğinin alt-ön bölümünü oluşturur.

Kalça kemiğini üç ana oluşumda incelenebilir. Temel olarak üstte geniş ve yassı bir kemik, onun hemen altında kemiğin dış yüzünde bir eklem oluşumu, onunda altında ortası delik bir kemik bölümü olarak 3 e ayırabiliriz. Üstte bulunan geniş kemik parçasının tamamı “İlium” kemiğine aittir. Bunun iç yan tarafı dikkat çekici düzgün bir çukur içerir. Bu çukura “İliak çukur” adı verilir. İliak çukurun hemen arkasındaki bölgede kulak kepçesini andıran bir eklem yüzeyi vardır. Bu eklem yüzeyine de “Fasies orikularis” adı verilir.

Kalça Kemiği (Koksa Kemiği)

Fasies orikularis, kuyruk sokumu kemiğinin yan tarafındaki eklem yüzeyi ile eklemleşmektedir. Fasies orikularisin biraz üst kısmında “Tuberositas iliaka” adı verilen bir tümsek vardır. İliumu kuyruksokumu kemiğine bağlayan bağlar ile bu tümseğe tutunmuştur. İlium kemiğinin dış yan tarafı ön kenarda iki adet, arka kenarda ise bir adet kemik çıkıntısı vardır. Bu çıkıntılar iç yan taraftan bakılırsa görülür. Ön kenardaki üst çıkıntıya ise“Spina iliaka anterior superior”, alt çıkıntıya ise “Spina iliaka anterior inferior” adı verilir.

Arka kenardaki tek çıkıntıda “Spina iliaka posterior superior” olarak tabir edilir. İlium kemiğinin üst tarafının ön kısmına “Krista iliaka” adı verilir. Kemiğin dış tarafında görülen eklem oluşumuna “Asetabulum” adı verilir. Asetabulum görünüm olarak geniş ve derin bir çukuru andırır. İskelette buraya “Uyluk” kemiğinin başı ilişmiştir. Asetabulumdaki gerçek eklem tarafı yarım ay şeklinde olup “Fasies lunata” adı ile bilinir. Fasies hınatanın sarmış olduğu ortadaki çukurcuğa “Asetabulum çukuru” adı verilir. Normal şartlarda çukurun içinde yağdan yapılmış olan bir yastıkçık vardır.

Asetabulumu, kalça kemiğini meydana getiren üç kemik vardır. Bu eklemin içine, çatal tarafı öne bakacak şekilde yatık bir “Y” harfi çizildiğini düşünürsek, bunun çatal kısmı içinde kalan kemik parçası “Pubis kemiği” tarafından, “Y” harfinin yatay yanının üstünde bulunan kemik alam “İlium kemiği” tarafından, alttaki kemik alanı da “İskium kemiği” tarafından meydana getirilmiştir. Ortası delikli kemik kısmı iki kemikten oluşmuştur. “Obturator delik” adı verilen bu deliğin ön kısmı pubis kemiği, arka kısmı da iskium kemiği tarafından oluşmuştur. Pubis kemiğinin ön tarafında “Pubis tümseği” adı verilen bir tümsek vardır. Bu tümsek karşı taraftaki eş tümsekle birleşir ve “Simfizis pubis” adı verilen sabit bir eklemi meydana getirir. İskium kemiğinin arka alt tarafında “İskium tümseği” adı verilen bir tümsek vardır. Koltuğa oturulduğu zaman kaba etin altında hissedilen kemik parçası bu tümseğe uymaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.