Ülser On İki Parmak Bağırsağı Ülseri Duodenit ve Duodenum

Ülser On İki Parmak Bağırsağı Ülseri Duodenit ve Duodenum

On İki Parmak Bağırsağı Ülseri

İnce bağırsak çok uzundur ve ilk 25 santimetrelik kısmına on iki parmak bağırsağı adı verilir. On iki parmak bağırsağı ülserinin tıbbi adı duodenum’dur.

On İki Parmak Bağırsağı Ülseri Nedenleri

İlerlemiş engel olunmamış gastrit, asit erozyonu, sinir bozukluğu, düzensizlik, gürültü, bağımlılık maddeleri, sıkça çay ile kahve tüketmek gibi dış etkenler nedeni ile oluşur. Bunların yanında karaciğer yetmezliği, kalp hastalıkları, hormon sorunlarında, sıcak ve soğuk yiyecek tüketmede, hamur işinde, fazla tüketilen ette ve baharatlarda ülser riski yükselmektedir.

Ülser On İki Parmak Bağırsağı Ülseri Duodenit ve Duodenum

On İki Parmak Bağırsağı Ülseri Belirtileri

On iki parmak bağırsağında ülser olan bir kişinin dili paslıdır ve renginde solukluk vardır. Aynı zamanda baş dönmesi ve terleme yaşar. Midesinde hassasiyetlik oluşur ve her hangi bir baskı da bile canı yanar. Yemek sonrasında göğse doğru bir ağrı yayılır. Mevsim değişikliklerine göre ilk ve sonbahar aylarında sıkça görülmektedir. Tüm bunların yanında mide de ekşime ve ağza acı su gelmesi de en belirgin özelliklerinden biridir.

On İki Parmak Bağırsağı Ülseri Tedavisi

Hastalığa neden olan etmenler ortadan kaldırılmalıdır.az ve sık yeme alışkanlığı edinmek önemlidir. İstirahat etmek ve stresten uzak durmak gerekir.

Duodenum (Oniki Parmak Bağırsağı)

İnsna bedenindeki ince bağırsağın uzunluğu ortalama 6-7 metre civarındadır. Bu uzunluğun ilk 25 cm ni duodenum yani on iki parmak bağırsağı oluştur. Yani ince bağırsağın en kısa bölümü, duodenumdur. Duodenum, peritonla kaplıdır ve mezenteri yoktur. Duodenum mide ile jejunum arasındaki bağlantıyı sağlamakla görevlidir. Görüntü itibariyle C harfini andıran duodenum, pankreas başını sarmaktadır. Karın bilgesinin ön duvarında, göbekten geçen yatay bir çizgi düşünüldüğünde, duodenum bu çizginin hemen üzerindeki bölgede yer alır.

Duodenum (Oniki Parmak Bağırsağı)

Duodenum, üç dirsekten oluşmaktadır. Bunlardan ilkine “Üst fleksura”, ikincisine “Alt fleksu-ra”, üçüncüsüne de “Dudehojejunal fleksura” adı verilir. Bu dirsekler sayesinde C harfine benzeyen şeklini alır. Dirsekler incelendiğin, duodenum başlıca dört bölüme ayrılır. Ortalama 5 cm boyunda olan ilk bölüm, “Pilor deliği” ile “Üst fleksura” arasında uzanmakta ve “Üst bölüm” adı ile anılır.

Üst bölümün ön tarafı peritonla kaplıyken, arka yüzü (pilora yakın kısmı dışında) peritonsuzdur. “Üst fleksura” kısmında, safra kesesi boynu ile duodenum birbiriyle komşu konumundadırlar. Duodenumun üst kısmının ön yüzü karaciğer ve safra kesesiyle yakındır. Üst kısmının arka tarafı da “Vena porta”, “Ana safra kanalı/koledok” ve “Pankreas” ile yakındır. Duodenumun ikinci kısmına “İnen bölüm” adı verilir. 8-10 cm uzunluğunda olan bu kısım, üst ve alt fleksuralar arasında yer alır.

İnen bölüm önde karaciğer ve transvers kolonla yakındır. Arka tarafı da sağ böbrek ve vena kava inferiorla yakındır. Ana safra kanalı ile pankreas kanalı, duodenumun inen kısmının iç yan yönündeki duvarına eğik bir ilerleyişle ayrı ayrı ulaştıktan sonra, bir müddet daha duvarın içinde ilerler. Ardından birbirleriyle birleşip tek bir kanal meydana getirirler. Meydana gelen bu yeni kanala “Hepatopankreatik ampula” adı verilir. Hepatopankreatik ampula, duodenumun inen kısmının iç yan duvarına pilordan 8-10 cm boyunda bir kabartı oluşturarak açılır. Bu kabartıya “Büyük duodenal papilla” veya “Vater papülası” adı verilir. Bazı durumlarda buna ilaveten ufak ve ayrı bir pankreas kanab da duodenuma açılmaktadır. Bu kanala “Aksesuar pankre-atik kanal” adı verilir.

Duodenit Nedir?

Duodenit

Duodenit, tanım olarak on iki parmak bağırsağının içinde bulunan mukozanın kronik açıdan iltihaplanması olarak ifade edilir. Diğer bir ifade ile mide salgısının çok fazla hasar verici etkisi ile on iki parmak bağırsağı mukozasında iltihaplanmanın meydana gelmesi durumudur. Duodenit, çoğu zaman mide de meydana gelen iltihaplanma ile birlikte görülür.

Bu yüzden duodenitin, mide iltihaplanmasından ayrılması aşamasında teşhisinde zorluk yaşanabilir. Duodenit kesin teşhisi için hem midenin hem on iki parmak bağırsağının ayrı ayrı filminin çekilmesi ve gastroskopi incelemeler yapılması, mide biyopsisi için mukozodan ufak parçalar alınması gerekebilir.

Parathormon Nedir?

Primer hiper paratiroi dizme neden açan bir rahatsızlıktır. Nedeni belli değildir ve her yüz hastadan seksen beşi parathormon bezlerinden birinde tümör anlamında büyüme görülmektedir. Oluşan rahatsızlığın çok az kısmında tümör kötü huyludur. Diğer bir değişle kanser vakası daha az görülür. Sürekli olarak böbrek taşı, osteoporoz beraberinde kemik ağrısı ve kemik kırılması ile birliktedir. Kalsiyum otoanalitik yöntem ile hafif olarak seyrediyor olsa da saptanması mümkündür.

Parathormon

Hastalarda genel olarak on iki parmak bağırsaklarında ülser teşhis edilmiştir. Kalsiyum yüksekliği ile alakalı olarak bol su tüketme, sıkça idrar yapma, halsizlik, kabızlık ve psikiyatrik sorunlar dikkat çeker kan değerlerine göre kalsiyum artışta ve fosfor azalıştadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.