Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı

Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı

KAN DOLAŞIMI

Vücudumuzdaki en büyük atardamarı olan aort ellerimizi, kollarımızı ve beynimizi kan ile besleyen atardamarları üç dal biçiminde verdikten hemen sonra göğüs kafesimizden karın boşluğumuza doğru ilerler. Bu bölgede ise sağ ve sol bacaklarımızı besleyen iki büyük atardamara ayrılmaktadır. Burada ikiye ayrılan damarlar kaslarımızı ve hayati organları besleyen atardamarlara ayrılarak genişlikleri gittikçe küçülür.

Kanın vücuttaki dolaşımı büyük ve küçük kan dolaşımı olarak ikiye ayrılır. Aşağıda bu iki dolaşımın özellikleri karşılaştırılmıştır.

  • Sol karıncıkta başlayıp sağ kulakçıkta biter.
  • Oksijence zengin kanı aort atardamarı ile vücuda gönderir.
  • Doku kılcallarında oksijence fakirleşen kanı üst ve alt ana toplardamarlarla kalbin sağ kulakçığına getirir.
  • Sağ karıncıkta başlayıp sol kulakçıkta biter.
  • Oksijence fakir kanı akciğer atardamarı ile akciğerlere gönderir.
  • Alveol kılcallarında oksijence zenginleşen kanı akciğer toplardamarıyla sol kulakçığa getirir.

İnsana ait dolaşım sistemi aşağıdaki büyük ve küçük kan dolaşımı şemasında özetlenmiştir:

Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı

Küçük Kan Dolaşımı

1. Karıncıkların kasılması ile sağ karıncıktaki kan akciğer atardamarına geçer.
2. Akciğer atardamarı oksijence fakir kanı akciğerlere taşır.
3. Alveol kılcallarından geçen kanın oksijen derişimi artarken, karbondioksit derişimi azalır.
4. Oksijen bakımından zenginleşen kan akciğer toplardamarı ile kalbin sol kulakçığına gelir.

Büyük Kan Dolaşımı

5. Karıncıkların kasılmasıyla sol karıncıktaki kan aort atardamarına geçer.
6. Aort atardamarı oksijence zengin kanı dokulara taşır.
7. Aortun bir kolu olan şah damarı kanı kol ve baştaki kılcal damarlara ulaştırır.
8. Aortun aşağı giden kolu kanı karın iç organları (karaciğer, böbrek gibi) ile bacak kılcallarına ulaştırır.
9. Kol ve baş kılcallarında oksijence fakirleşen kan, üst ana toplardamar ile kalbin sağ kulakçığına gelir.
10. İç organ ve bacak kılcallarında oksijence fakirleşen kan alt ana toplardamar ile kalbin sağ kulakçığına gelir.

Küçük kan dolaşımı ile ilgili,
I. Sağ karıncıkta başlayıp sol kulakçıkta biter.
II. Kandaki karbon dioksit derişiminin azalmasını sağlar.
III. Beyin kılcallarında kirlenen kanın kalbe dönmesini sağlar.
yargılarından hangileri doğru değildir?
A) Yalnız II    B) Yalnız III    D) I ve III
C) I ve II E) II ve III

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.