Beslenme Biyokimya Biyoloji

İnorganik Bileşikler

Canlıların yapısında bulunan bileşikler inorganik ve organik olmak üzere ikiye ayrılır. Canlı hücreler doğadan aldıkları bu maddeleri doğrudan kullanabildiği gibi bu maddelerin yapısını değiştirerek kendine özgü bir forma da dönüştürebilir.…

Biyokimya Biyoloji Hücre

Lizozom

Lizozom Sindirim enzimleri içeren zarla çevrili bir kesedir. Lizozom oluşumunda sırasıyla ribozom, granüllü endoplazmik retikulum ve golgi cisimciği görev alır. Ribozomda üretilen enzimler, endoplazmik retikulum ile golgiye getirilir ve burada…

Beslenme Biyokimya

Yağlar (Lipitler)

Canlıların temel besinlerinden biri olan yağlar karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) atomlarının birleşmesi ile oluşurlar. Bazı yağlarda fosfor (P) ve azot (N) gibi atomlar da bulunabilir. Ayrıca yağlardaki…

Biyokimya Biyoloji Hormon Hücre

Mitokondri

Mitokondri Memelilerin olgun alyuvarları hariç, oksijenli solunum yapan tüm ökaryot hücrelerde bulunur. Oksijenli solunum yaparak hücre içinde gerekli olan ATP‘yi sentezler. Bu nedenle hücrenin enerji santrali olarak kabul edilirler. Mitokondri…

Biyokimya Biyoloji

Enzimler

Enzimler Hakkında Bilgi Hücrelerdeki metabolik olayların gerçekleşebilmesi için tepkimeye girecek moleküllerin aktifleşmesi ve belirli bir enerji düzeyine ulaşması gerekir. Kimyasal bir tepkimenin başlaması için gerekli olan minimum enerji miktarına aktivasyon…

Biyokimya Biyoloji

DNA ve RNA

DNA (Deoksiribonükleik Asit) Yapısında adenin, guanin, sitozin, timin organik bazları, deoksiriboz şekeri ve fosfat grubu bulunduran organik bir moleküldür. DNA molekülünün genel özellikleri • Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında, ökaryot hücrelerin çekirdek,…

Biyokimya Hücre

Epitel Doku Hücresi ve Rejenerasyon

Epitelyum doku, eiptel hücrelerden meydana gelir ve bedenin iç ve dış yüzeylerini kapatır. Tek katlı veya çok katlı bir yapı olarak dizilen epitelyum hücreleri, farklı bezlerin yapısına katılmaktadırlar. Ürogenital sistemin,…

Biyokimya Hastalıklar

Amip

Amip Nedir? Amip, tek hücreli protozon yani hayvansal mikroplardan olup, ancak mikroskopla görülebilecek kadar ufaktır. Belli bir şekli olmayan amipler, su içinde yaşayan ve yalancı ayaklarını çıkararak hareket edebilen, şekil…

Biyokimya

CEA Değerleri

CEA değerleri nedir? CEA, kelime anlamı olarak Carcino Embryionic Antigen olarak ifade edilir. Arsinoembriyonik antijen; asıl itibariyle tanımlanmış olan onkofetal tümör belirtileri arasındadır. Kolon kanseri olan kişilerin serumlarından izole edilmekte…

Biyokimya Hormon Hücre

Aso

Aso Testi Nedir Niçin Neden Yapılır? A grubu beta hemolitik streptokok bakteri olarak anılan bakteri, alanda var olan kan hücrelerinin erimesine sebep olan bir tür enzim salgılamaktadır. Streptolizin O. “Streptolizin…