Biyokimya

İnorganik Bileşikler
Canlıların yapısında bulunan bileşikler inorganik ve organik olmak üzere ikiye ayrılır. Canlı hücreler doğadan aldıkları bu maddeleri doğrudan kullanabildiği gibi bu maddelerin yapısını değiştirerek kendine özgü bir forma da dönüştürebilir. İnorganik maddelerin genel özellikleri nelerdir • İnorganik bileşikler genellikle karbon atomu içermeyen moleküllerdir. • Canlılar inorganik maddeleri vücutlarında üretemedikleri için doğadan hazır olarak alırlar. •
Lizozom
Lizozom Sindirim enzimleri içeren zarla çevrili bir kesedir. Lizozom oluşumunda sırasıyla ribozom, granüllü endoplazmik retikulum ve golgi cisimciği görev alır. Ribozomda üretilen enzimler, endoplazmik retikulum ile golgiye getirilir ve burada paketlenerek kesecikler halinde sitoplazmaya bırakılır. Bu enzimler protein, yağ, polisakkarit ve nükleik asit gibi dört farklı makromolekülü hidroliz edebilme özelliğine sahiptir. Lizozomal enzimler pH ‘ı
Yağlar (Lipitler)
Canlıların temel besinlerinden biri olan yağlar karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) atomlarının birleşmesi ile oluşurlar. Bazı yağlarda fosfor (P) ve azot (N) gibi atomlar da bulunabilir. Ayrıca yağlardaki hidrojenin oksijene oranı karbonhidrat ve proteinlere göre daha yüksektir. NOT: Yağlar, karbonhidrat ve proteinlerden daha fazla hidrojen atomu içerir. Bu yüzden solunumla parçalandıklarında daha fazla
Mitokondri
Mitokondri Memelilerin olgun alyuvarları hariç, oksijenli solunum yapan tüm ökaryot hücrelerde bulunur. Oksijenli solunum yaparak hücre içinde gerekli olan ATP‘yi sentezler. Bu nedenle hücrenin enerji santrali olarak kabul edilirler. Mitokondri çift zarla çevrilidir. Dıştaki zar düz, içteki zar ise hayli kıvrımlıdır. İç zar kıvrımlarına krista adı verilir. Bu kıvrımlar yüzey alanını genişleterek oksijenli solunumun hızlanmasını
Enzimler
Enzimler Hakkında Bilgi Hücrelerdeki metabolik olayların gerçekleşebilmesi için tepkimeye girecek moleküllerin aktifleşmesi ve belirli bir enerji düzeyine ulaşması gerekir. Kimyasal bir tepkimenin başlaması için gerekli olan minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi adı verilir. Kimyasal tepkimelerde moleküller birbirlerine çarparak reaksiyona girerler. Bu yüzden sıcaklığın artırılması reaksiyona giren moleküllerin kinetik enerjilerini artırdığından aktivasyon enerjisi daha çabuk aşılır
DNA ve RNA
DNA (Deoksiribonükleik Asit) Yapısında adenin, guanin, sitozin, timin organik bazları, deoksiriboz şekeri ve fosfat grubu bulunduran organik bir moleküldür. DNA molekülünün genel özellikleri • Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında, ökaryot hücrelerin çekirdek, mitokondri ve kloroplast organellerinde bulunur. • İki zincirden oluşur. Zincirler arasında zayıf hidrojen bağları vardır. • Zincirleri düz olmayıp sarmal bir yapı gösterir. Bu nedenle
Epitel Doku Hücresi ve Rejenerasyon
Epitelyum doku, eiptel hücrelerden meydana gelir ve bedenin iç ve dış yüzeylerini kapatır. Tek katlı veya çok katlı bir yapı olarak dizilen epitelyum hücreleri, farklı bezlerin yapısına katılmaktadırlar. Ürogenital sistemin, bedenin dışarı açılan kısımları, deri ve sindirim kanalı vücudun dış yüzeylerini meydana getirirken, kalp ve damarların iç yüzleri, kalp ve akciğer zarlarının iç yüzeyleri bedenin
Amip
Amip Nedir? Amip, tek hücreli protozon yani hayvansal mikroplardan olup, ancak mikroskopla görülebilecek kadar ufaktır. Belli bir şekli olmayan amipler, su içinde yaşayan ve yalancı ayaklarını çıkararak hareket edebilen, şekil değiştirebilen mikrop türüdür. Hareket etmedikleri zaman şekil bakımından oval, yuvarlak hal alırlar. Hücrelerde bulunan amip, aynı zamanda Protoplasma, çekirdekte de bulunur. Çekirdekde protoplasma bir miktar
CEA Değerleri
CEA değerleri nedir? CEA, kelime anlamı olarak Carcino Embryionic Antigen olarak ifade edilir. Arsinoembriyonik antijen; asıl itibariyle tanımlanmış olan onkofetal tümör belirtileri arasındadır. Kolon kanseri olan kişilerin serumlarından izole edilmekte olup, özellikle son birkaç yıl içinde değerlendirilen çoğu kanser türünde bu anjiteni tarif etmektedir. Tümör belirleyicileri adı ile tanımlanan, tümör dokusuna bağlı olarak gelişiğ, vücut
Aso
Aso Testi Nedir Niçin Neden Yapılır? A grubu beta hemolitik streptokok bakteri olarak anılan bakteri, alanda var olan kan hücrelerinin erimesine sebep olan bir tür enzim salgılamaktadır. Streptolizin O. “Streptolizin O ” kelimesindeki O harfi, bu enzimin oksijene olan duyarlılığını ifade eder. Streptolizin O enzimine karşı gösterdiği bağışıklık sisteminin ürettiği antikora ise antistreptolizin O (ASO)